עיריית שדרות

0

שולחנות בקרה

0

איגודן מקורות

0

עיריית הוד השרון

0

חמ”ל תל אביב

0

עירית תל אביב

0

עיריית אשדוד

0

חברת חשמל

1

חדר שליטה ובקרה לדוגמה

0

תעשייה אווירית

0

מנהרות הכרמל

0

מגדל פיקוח

0