עיריית שדרות

שילוט דיגיטאלי

שולחנות בקרה

איגודן מקורות

עיריית הוד השרון

חמ”ל תל אביב

לידר שוקי הון

בנק ברקליס

אודיו ווידאו

שולחנות בקרה ומסחר

עירית תל אביב

עיריית אשדוד

חברת חשמל

חדר שליטה ובקרה לדוגמה