עיריית אשדוד – מוקד עירוני

 

מוקד רואה

מוקד עיר ללא אלימות – עיר בטוחה

מרכז בקרה ותמיכה מבוסס תוכנת שליטה של חברת נייס SITUATOR

מענה לתושבים ומוקד עירוני

 

 

פתרונות מולטימדה - עיריית אשדוד

גלריית התמונות