תכנון מדויק המתחשב בדרישות כל אחד ואחד מהעובדים בחדר הבקרה.

תכנון זוויות צפייה .

בפרויקט זה נעשה שימוש בצגים מקצועיים של חברת HYUNDAI.

קיר ווידאו בחדר בקרה ארצי של בזק מאפשר שליטה מלאה בתעבורת הרשתות ויכולת תגובה מהירה בעת אירוע.

המערכת מנוהלת ונשלטת באמצעות בקר קיר ווידאו – VIDEO WALL CONTROLLER

מתוצרת חברת NVU .

 

 

פתרונות מולטימדיה לבזק - אבדור מערכות

גלריית התמונות