Control Room Design Seminar

 לאונרדו סיטי טאוור  מלון – זיסמן שלום 14, רמת גן

לשאלות ובירורים:   03-9522288

נא למלא את הטופס הרשמה!.הסמינר למוזמנים מאושרים בלבד. מייל ישלח למוזמנים מאושרים .נא לאשר את קבלת המייל
שם