מהן מערכות מתח נמוך?

מהן מערכות מתח נמוך?

מערכות מתח נמוך הינו שמן הכולל של כל המערכות שהפעלתן דורשת מתח הנמוך מ-1,000 וולט. הן נמצאות בסביבה הקרובה והרחוקה מעט יותר שלנו, וברוב המקרים, אנחנו מתייחסים אליהן כאל מובן מאליו, ואיננו משקיעים מחשבה דווקא במתח הנדרש להפעלתן, אלא בדרך בה הן משרתות אותנו ואת פעילותנו העסקית או האישית.

דוגמאות למערכות מתח נמוך, אשר אנחנו פוגשים בחיי היומיום שלנו

מערכת תאורת גינה – תחום ניתוב המתח הנמוך לטובת תאורת גינה התפתח מאד, מאחר ותאורה מסוג זה נחשבת לבטוחה לבני אדם ולבעלי חיים. גופי התאורה הדקורטיביים העשויים מחומרים שונים (כמו זכוכית, פליז, נחושת וכד’) מסייעים לבעלי הגינות להדגיש אלמנטים שונים בגינה (למשל, פינה מסוימת), ופרט לחיבור הראשוני של השנאי לרשת חשמל ביתית, לא נדרש חשמלאי מוסמך להמשך התחזוקה.

מערכות בקרת כניסה וסבסבות – כולנו מכירים את הסבסבות ושערי הכניסה שכנפיהם עשויים זכוכית או מתכת, המיועדים לבקרה וניהול מבקרים במוסדות ציבור, תחנות רכבת ובמקומות אחרים, בהם נדרשת כניסה של אדם בודד בכל פעם. אף מערכות אלה פועלות על מתח נמוך.

מערכות הכריזה – המערכות המשרתות את הצורך בהתרעה על מצבים מסוכנים, הזעקת עובד למיקום מסוים, מתן מידע לציבור הנמצא באולם וכד’. מערכות אלה מורכבות מרשת של אביזרים כמו מיקרופונים, רמקולים ומגברים, שמטרתם לאפשר את פיזור הקול בדרך הטובה ביותר.

מערכות גילוי וכיבוי אש – שתי מערכות שבעבר היו נפרדות, וכיום, בשל התפתחות הטכנולוגיות ניתן לאחד אותן. מערכות הגילוי, המבוססות על מתח נמוך, לוקחות את הטיפול בשריפה שלב אחד נוסף קדימה, ומתממשקות למערכות הכיבוי אשר מזעיקות את תחנת כיבוי האש הקרובה, מטפלות בה על ידי כיבוי, או גם וגם במקביל.

חדר בקרה – בין אם במערכות אבטחה במעגל סגור ובין אם בפרישה רחבה הרבה יותר (כמו במטה חדר בקרה ארצי של משטרת ישראל המשלב מידע ויזואלי ממקורות שונים), לחדרי בקרה ישנו תפקיד משמעותי בקבלת תמונה מלאה ומקיפה של מצבים וניטור חללים ואולמות. האופציות כאן הן רבות וכוללות יכולות אחסון המידע (ולא רק הצגתו על המסכים הרבים), חיבור למערכות אזעקה או מערכות גילוי אש וכן הלאה.

חקיקה הנוגעת למערכות מתח נמוך

על פי ההגדרה בתקנות החשמל-העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע”ד-2014, אשר מחליפות את תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד 1,000 וולט, התשנ”ג-1992) הגדרתו של          “מתח נמוך” היא “מתח העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או על 1,500 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה”. על מערכות במתחים אלה חלים חוקים וסייגים שונים, אשר מחמירים מאלה הנקוטים המקרים של מערכות המופעלות במתח נמוך מאד (“מתח נמוך מאוד” – מתח שאינו עולה על 24 וולט בזרם חילופין או 60 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה”). התקנות אף מפרטות מי מורשה לתכנן ולהתקין מערכות כאלה, באיזו תדירות חייבת להתבצע בדיקתן התקופתית ואיזה פרמטרים ייבדקו בבדיקות אלה.