פרויקט אודטוריום מקיף ו-בית ספר יגאל אלון ראשון לציון

אודטוריום חכם ומשוכלל:

 – שליטה מלאה בכל מערכות החדר כולל תאורה והברה